Pin nhiên liệu là hệ thống điện hóa cho phép chuyển đổi trực tiếp hóa năng của nhiên liệu thành điện năng. Nhiên liệu sử dụng trong pin nhiên liệu thường là khí hydro, khí thiên nhiên, methanol, ethanol… có hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao.

Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (Proton Exchange Membrane Fuel Cell – PEMFC) hoạt động ở nhiệt độ thấp cho phép khởi động nhanh, sử dụng nhiên liệu khí, lỏng và không khí. Sản phẩm có thể ứng dụng trong các phương tiện giao thông vận tải tương lai, các hệ thống phát dự phòng. Pin PEMFC chuyển đổi hóa năng của khí H2 sang điện năng. Pin sản phẩm có hiệu suất làm việc ~50% và có thể vận hành ở nhiệt độ thấp (~80ºC).

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)