Mô hình trạm xử lý nước thải tinh bột khoai mì:

- UASB

- TB bi tuyển nổi

- Bể lắng kết hợp thảm cây nổi

- Bể USBF (12m3).

Khả năng ứng dụng: Các nhà máy tinh bột mì.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)