Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo:

- Bể thu gom nước thải kết hợp với song chắn rác

- Tổ hợp bể lọc sinh học kết hợp với bể lắng

- Hồ sinh học

- Bể xử lý bùn (Wetland).

Khả năng ứng dụng: Các khu dân cư vượt lũ.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)