Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo 

Công trình xây dựng:

- Hầm ủ compost thiếu khí (gồm hệ thống tuần hoàn nước)

- Máy sàng thùng quay

- Máy gia nhiệt đùn ép.

Thiết bị kỹ thuật chính:

- Khu nhà sản xuất

- Nhà điều hành

- Sân thao tác

- Ao sinh học.

Khả năng ứng dụng: Các khu vực nông thôn có lượng rác phát sinh ít, thành phần hữu cơ nhiều, ít lẫn các tạp chất độc hại.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)