Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo :

- Thiết bị thu nước thô

- Thiết bị keo tụ, lắng

- Thiết bị lọc áp lực

- Thiết bị lọc màng RO.

Khả năng ứng dụng: Các khu dân cư tập trung sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)