Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo : Hố thu nước ; Bể đông tụ cao su ; Bể tách mủ ; Bể điều hòa ; Bể trộn keo tụ ; Bể tạo bong ; Bể tuyển nổi ; Thiết bị lọc xơ dừa ; Thiết bị lọc xơ dừa ; Bể lọc sinh học hiếu khí giá thể xơ dừa ; Hồ sinh học tảo ; Hồ sinh học lục bình.

Khả năng ứng dụng : Xử lý nước thải chế biến mủ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)