Ứng dụng cho nguyên liệu trấu của Việt Nam (Đồng bằng sông Cửu Long)

Công nghệ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cao đối với hệ thống thiết bị công nghệ khí hóa trấu thu hồi năng lượng theo kiểu Updraft.

Khả năng ứng dụng : Ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, môi trường.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)