Quy trình: Nạp liệu → gia nhiệt → phản ứng → ngưng tụ → làm sạch → sản phẩm

Nguyên liệu: PP, PE, PS, PET…

Sản phẩm: dầu DO/FO (tùy loại xúc tác)

Sản phẩm khí được xử lý và đốt cấp nhiệt cho quá trình.

Khả năng ứng dụng : Ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, môi trường.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)