Thiết kế dựa trên nguyên lý công nghệ Rây phân tử hiện đại nhất hiện nay trong vấn đề sản xuất cồn nhiên liệu từ cồn công nghiệp

Hệ thống vận hành hoàn toàn điều khiển tự động

Chất lượng sản phẩm sử dụng pha chế E10 tương đương với E10 Gasohol của Mỹ.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)