Thiết bị có điện áp một chiều thay đổi từ 4Kv – 24kV, lưu lượng từ 0.1ml/h – 50ml/h, kích thước sợi từ 50nm đến 200nm.

Khả năng ứng dụng: Ứng dụng để chế tạo sợi nano polymer cho các ngành y sinh, môi trường.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)