Sản phẩm được chế tạo trên cơ sở nhựa bền nhiệt Bisamaleimide và sợi Kevla với các tính năng kỹ thuật nổi trội như :

- Khả năng làm việc ở nhiệt độ ~ 200 độ C

- Điện thế đánh thủng 8.3kV/mm ở cường độ dòng điện 20mA (tiêu chuẩn ASTM D149).

Khả năng ứng dụng : Các chi tiết kỹ thuật hoạt động ở môi trường nhiệt độ dưới 200 độ C, nhẹ và cách điện, chế tạo ổ chèn cách điện cách nhiệt…

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)