Hội nghị truyền hình (voice/video conferencing) là một phương thức liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh cho phép mọi người ở địa điểm cách xa nhau về mặt địa lý có thể nhìn thấy, trao đổi và chia sẻ tài liệu với nhau một cách dệ dàng.

Hệ thống HNTT bao gồm:

- Máy chủ VIMEETING SIP chịu trách nhiệm điều phối tín hiệu SIP giữa các client và điều phối các máy chủ khác.

- Các máy trạm IP PBX chịu trách nhiệm kết nối PSTN và forward tín hiệu SIP cho outbound/inbound call.

- Các máy chủ Media Transfer Server chịu trách nhiệm luân chuyển tín hiệu thoại giữa các client và PSTN Gateway.

- Hệ thống các client sử dụng các softphone, hoặc IP Phone hỗ trợ SIP protocol.

Khả năng ứng dụng: Hội nghị truyền hình trực tuyến có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hội họp và hội thảo. Ngoài ra, hội nghị truyền hình còn được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục đào tạo E-learning trực tuyến từ xa an ninh quốc phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)