Hãy đăng nhập để mua sản phẩm
Ưu điểm CN/TB: Hiệu quả kinh tế, đơn giản khi vận hành, tái sử dụng lại nước, không thải nước ra môi trường.

Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

ĐT - FAX: 0710.3 769 059

DĐ: 0976 675 287 (Ngọc Hương)  

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)


Không có catalog