Quay lại
Tiêu đề câu hỏi: Cần tư vấn về cách xử lý bóng đèn Huỳnh quang (đăng lúc: 09/05/2014 08:29)
Người đăng: Nguyễn Trọng Hoàng
Lĩnh vực Môi trường
Chi tiết

Bóng đèn huỳnh quang chứa một phần lớn thủy ngân ở dưới dạng hơi!Khi phá bóng thành phần hơi thủy ngân thoát ra rất nhanh. Đây thuộc loại chất thải nguy hại có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. các Anh/ Chị nào có cách việc xử lý hướng dẫn giúp. Từ việc xử lý thủy ngân và thu hồi thủy tinh và kim loại!

Xin được tư vấnHãy đăng nhập để tư vấn dự án

Tư vấn

Dự án được tư vấn nhiều nhất