Quay lại
Họ tên: Bùi Hồng Xa
Giới tính: Nữ
Email: hongxa@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0939330424
Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Học hàm: ;       Học vị: Thạc sỹ
Thống kê
+ Số lượt tư vấn: 0
+ Tổng số lượt đánh giá: 0
+ Điểm đánh giá TB:
 

Thông tin chuyên gia

* Lĩnh vực tư vấn

 • Môi trường - 11 năm kinh nghiệm

* Quá trình đào tạo

 • Từ năm: 1998 - đến: 2003
  Trường đào tạo: Đại học Cần Thơ (Quốc gia: Việt Nam)
  Ngành học: Kỹ thuật Môi trường
  Bằng cấp: Kỹ sư

 • Từ năm: 2012 - đến: 2014
  Trường đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (Quốc gia: Việt Nam)
  Ngành học: Quản lý Khoa học và Công nghệ
  Bằng cấp: Thạc sĩ

* Trình độ ngoại ngữ

 • Ngoại ngữ: English (Tiếng Anh) - B1

* Thông tin đơn vị công tác

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: - đến: 3/2005
  Vị trí: Nhân viên          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: 4/2005 - đến: 4/2009
  Vị trí: Chuyên viên văn phòng          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: 4/2009 - đến: 4/2013
  Vị trí: P. Chánh văn phòng          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: 7/2013 - đến: 6/2015
  Vị trí: PTP. Quản lý Khoa học          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: 6/2015 - đến: hiện tại/
  Vị trí: TP. Quản lý Khoa học          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

Công trình đã tham gia

1/ Dự án KHCN “Nâng cao năng lực quản lý về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp”, thực hiện năm 2010-2011.

2/ Đề tài “Ứng dụng mạng nghiên cứu và đào tạo quốc gia để tăng cường hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ Cần Thơ”, thực hiện năm 2009-2012.

Các dự án đã tham gia tư vấn

Dự án được tư vấn nhiều nhất