Quay lại
Họ tên: Phạm Hoàng Dũng
Giới tính: Nam
Email: phamhoangdung@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0918322223
Địa chỉ: 290/47, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.CT

Học hàm: ;       Học vị: Thạc sỹ
Thống kê
+ Số lượt tư vấn: 0
+ Tổng số lượt đánh giá: 0
+ Điểm đánh giá TB:
 

Thông tin chuyên gia

* Lĩnh vực tư vấn

 • Môi trường - 12 năm kinh nghiệm

* Quá trình đào tạo

 • Từ năm: 1998 - đến: 2003
  Trường đào tạo: Đại học Cần Thơ (Quốc gia: Việt Nam)
  Ngành học: Kỹ thuật Môi trường
  Bằng cấp: Kỹ sư

 • Từ năm: 2012 - đến: 2014
  Trường đào tạo: Đại học Cần Thơ (Quốc gia: Việt Nam)
  Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường
  Bằng cấp: Thạc sĩ

* Trình độ ngoại ngữ

 • Ngoại ngữ: English (Tiếng Anh) - B1

* Thông tin đơn vị công tác

 • Cơ quan/đơn vị: VP Dự án Cần Thơ Xanh
  Từ: 1/2003 - đến: 1/2005
  Vị trí: Nhân viên          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại:          Website:

 • Cơ quan/đơn vị: Chi cục TC - ĐL - CL
  Từ: 1/2006 - đến: 1/2009
  Vị trí: PTP Đo lường          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại:          Website:

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: 1/2010 - đến: 10/2015
  Vị trí: Phòng quản lý công nghệ          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

 • Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
  Từ: 10/205 - đến: hiện tại/
  Vị trí: Chánh văn phòng          Bộ phận:
  Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3821913         Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

Công trình đã tham gia

1/ Dự án Thành phố Cần Thơ do EU tài trợ, thực hiện từ năm 2003 - 2005.

2/ Dự án cung cấp nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng tại Cồn Sơn, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ do tổ chức CTC (ChangeUengeToChange) tài trợ.

3/ Dự án tài trợ nhỏ do tổ chức EUPP tài trợ.

Các dự án đã tham gia tư vấn

Dự án được tư vấn nhiều nhất