Thiết kế “thuyền lướt khí (Air – Boat) hai chỗ ngồi”


Mô tả Thiết kế “thuyền lướt khí (Air – Boat) hai chỗ ngồi”
Thông tin người đăng
Họ tên : Lê Ngọc Trang
Ngày tham gia : 13/04/2015
Tên đăng nhập : ngoctrang
Tình trạng đã qua sử dụng
Hãng sản xuất
Ngày đăng tin 20/05/2015 16:26
Lượt xem 632
Đăng nhập để liên hệ người bán
   

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của thuyền lướt khí hai chỗ cho phép hướng đến đăng kiểm và triển khai thi công. Từ kết quả này nhóm tác giả đã hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm và thi công cho thuyền lướt khí ba chỗ.

Các kết quả có được từ tính toán số và thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của kết quả thiết kế về đặc tính lực cản thủy động và lựa chọn hệ thống đẩy cho thuyền lướt khí ba chỗ.

Khả năng ứng dụng: Đang được phát triển cho đề xuất hệ thống thực nghiệm đặc tính đẩy tĩnh của chong chóng khí dùng cho tàu đệm khí, thuyền lướt khí loại nhỏ.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)