Thiết bị kết nối điều khiển trung tâm: Kết nối giữa server, phần mềm ứng dụng với thiết bị đọc.

Hệ thống phần mềm quản lý: Hệ thống hoạt động ở dạng web server, quản lý hệ thống người dùng, các tài nguyên hệ thống (phòng, lớp, khoa), quản lý quyền truy cập vào ra hệ thống cho người dùng trong những khoảng thời gian cụ thể). Hệ thống có khả năng thống kê, phân tích các số liệu vào ra của từng người, từng phòng theo thời gian.

Khả năng ứng dụng: Có khả năng triển khai thực tế cho các phòng thí nghiệm trong trường đại học.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)