Với các hệ thống năng lượng tái tạo như pin mặt trời, vấn đề then chốt cần giải quyết là làm sao thu được toàn bộ công suất có thể được cung cấp bởi pin. Các giải thuật dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT) được sử dụng để giải quyết bài toán này. Tuy nhiên, có rất nhiều thuật toán MPPT đã và đang được đề xuất, với khá nhiều kết quả mô phỏng nhưng thiếu kiểm chứng thực nghiệm. Thiết bị mẫu giúp đơn giản hóa công tác kiểm chứng thực nghiệm, bằng cách cung cấp một bộ biến đổi công suất đi kèm với giap tiếp chuẩn, tương thích với nhiều mạch điều khiển mạnh (các LaunchPad của TI).

Khả năng ứng dụng: Ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học để thực nghiệm các thuật toán MPPT, trước khi được tích hợp vào các hệ thống điện mặt trời.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)