Bộ ngịch lưu điện mặt trời nối lưới ba pha trực tiếp (Transformerless Three-phase Grid-Connected Solar Inverter)- Bộ thu thập truyền thông không dây dữ liệu điện năng (Wireless Energy Logger)

Các hệ thống quan trắc từ xa trực tuyến tại các nơi khó cấp nguồn từ hệ thống pin mặt trời, có bộ điều khiển sạc được tích hợp cảnh báo nguồn, nhằm cảnh báo sớm về tình trạng điện năng lưu trữ ở mức thấp, giúp cho người sử dụng chủ động trong việc thay thế thiết bị lưu trữ đã được bổ sung năng lượng một cách thích hợp.

Khả năng ứng dụng: Ứng dụng trong sản xuất, chế tạo các thiết bị hay hệ thống quan trắc từ xa trực tuyến tự cấp nguồn với chi phí hợp lí.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)