Hãy đăng nhập để mua sản phẩm
Mô tả quy trình CN/TB: Emuniv là tập hợp nhiều vi sinh vật hữu hiệu bao gồm: Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật sinh chất kích thích sinh trưởng, vi sinh vật chất kháng sinh, vi sinh chất ức chế.... Một gam chế phẩm chứa trên một tỉ vi sinh vật.

Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

ĐT - FAX: 0710.3 769 059

DĐ: 0976 675 287 (Ngọc Hương)  

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)


Không có catalog