Hãy đăng nhập để mua sản phẩm

THIẾT BỊ QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI INFRASCAN

Thông tin chung:

 • InfraScan là dụng cụ phản xạ nghiên cứu chất lượng NIR được thiết kế để phát triển việc hiệu chuẩn cũng như cho các nghiên cứu phân tích cận hồng ngoạiphân tích nhanh chung.
 • Dụng cụ InfraScan khả dụng với một dải quang phổ cấu hình gồm quang phổ nhìn thấy được và cả dải từ 380-1100nm.
 • Hệ thống phân tích nhanh này có thể vận hành dưới màn hình cảm ứng hoặc sử dụng chuột, bàn phím, màn hình bên ngoài.
 • Phần mềm Omega-Pro được tích hợp nhằm cung cấp các tính năng thao tác và tính toán quang phổ.

Ứng dụng điển hình:

 • Các sản phẩm: Bột, chất lỏng, bột lỏng, đo màu…
 • Có thể phát triển đường chuẩn cho các tín hiệu quan trọng, tích chất với sản phẩm cụ thể.

Đặc trưng chủ yếu:

 • Bao gồm đầy đủ đặc trưng của phần mềm phân tích Omega-Pro cũng như là phần mềm Omega Predict.
 • Lựa chọn các khoảng quang phổ để tăng khả năng nhận biết và phân tích nhanh NIR.
 • Hiệu chuẩn có thể chuyển hoàn toàn giữa các dụng cụ.
 • Kênh đơn 2 chùm tia cho phép sử dụng như là một máy đo quang phổ cận hồng ngoại ở các phòng thí nghiệm với phần mềm Omega Pro.

Tùy chọn:

 • Dải đo quang phổ cận hồng ngoại (380 – 1100nm hoặc 1350 – 2550nm)

Thông số thiết bị quang phổ cận hồng ngoại InfraScan:

 • Kích thước: 370 x 370 x 460 mm (14.6 x 14.6 x x 18.1 inches)
 • Khối lượng: 28kg (62 lbs).
 • Khoảng bước sóng:
 • Tiêu chuẩn: 1350 – 2550nm. Tùy chọn: 380 – 1100nm. Gia tăng quét 5nm.

Cấp mẫu: Nguồn cấp dữ liệu tự động với phép đo mẫu, phân tích nhanh.

Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)


Không có catalog