Tin tức
Hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 (08/04/2014 09:56)

Thực hiện Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định “Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam", được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ Công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội.

Trang: 12