Tin tức

Hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18.5: Khoa học công nghệ tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp ở thị xã Quảng Yên

Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài yếu tố thiên thời, địa lợi thì việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất là rất quan trọng, bởi đây chính là một trong những nhân tố mang tính quyết định đến hiệu quả cuối cùng của quá trình sản xuất.

Từ chủ trương…

Trong những năm qua, hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, coi trọng. Đặc biệt, từ khi thị xã triển khai thực hiện NQ số 4 của tỉnh về phát triển KHCN đã giúp cho hoạt động KHCN của địa phương có sự chuyển biến tích cực, từ đó tạo ra sức bật cho sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Yên Lê Xuân Tặng cho biết, để cụ thể hóa NQ số 4, thị xã đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động KHCN thông qua cơ chế khuyến khích như: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển KHCN tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch ứng dụng KHCN thị xã Quảng Yên giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; quyết định thành lập Hội đồng KHCN và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng KHCN thị xã; kiện toàn công tác quản lý nhà nước về KHCN; lập kế hoạch ứng dụng tiến bộ KHCN và đăng ký với Sở KH - CN; quyết định giao cho các tổ chức cá nhân thực hiện các nhiệm vụ, dự án KHCN; chỉ đạo các cơ quan, địa phương xây dựng hoạt động KHCN hàng năm. Cùng với đó là chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách phát triển KHCN...

Đến đổi mới trong triển khai hoạt động

Từ chủ trương chỉ đạo đó, thị xã Quảng Yên đã có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện hoạt động KHCN như: đầu tư, khuyến khích việc đào tạo cán bộ. Khuyến khích để gắn kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KHCN tiến hành nghiên cứu, điều tra, đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên để có kế hoạch trong khai thác bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường; đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN theo hướng dẫn của Sở KH - CN. Tăng cường quản lý, kiểm soát công nghệ của các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã. Cụ thể là các dự án đầu tư, các chương trình phát triển kinh tế xã hội đều được thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ từ trong giai đoạn xây dựng dự án; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ cập kiến thức KHCN. Đối với một số lĩnh vực ưu tiên, thị xã đã chủ động lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, xây dựng các vùng nuôi trồng tập trung để ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường tại các địa phương, nhằm mục tiêu cung cấp các nông sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kết hợp với việc xây dựng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm; tiếp nhận các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong và ngoài nước để ứng dụng nhanh thành tựu KHCN vào các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, tài nguyên môi trường…

Tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Hoạt động KHCN của thị xã Quảng Yên đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sức bật cho sản xuất nông nghiệp. Kết quả thực hiện dự án đã cho giống lúa chất lượng cao như dự án sản xuất lúa đặc sản và chất lượng cao tập trung thành từng vùng từ 30ha trở lên đã hỗ trợ cho 1.814ha, năm 2012 đầu tư xây dựng cho 28 vùng, 6 tháng đầu năm 2013 đầu tư xây dựng cho 12 vùng. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã chủ động lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, tổ chức thực hiện xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã, phường. Các dự án lớn tích cực được triển khai thực hiện mang lại kết quả như: tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận trứng gà Tân An cho sản phẩm trứng gà phường Tân An và dự án tạo lập quản lý và phát triển chứng nhận rau an toàn Quảng Yên cho sản phẩm rau của thị xã Quảng Yên. Bên cạnh đó, 2 trại giống sản xuất được 83,06 triệu con giống sạch bệnh cỡ PL15, cung cấp 62,58 con giống cho 143 hộ nuôi trên địa bàn thị xã; 20,48 triệu con giống cho 25 hộ nuôi ngoài thị xã và ngoài tỉnh. Hỗ trợ 50% giá giống tôm sú được sinh sản nhân tạo tại thị xã với diện tích hỗ trợ là 2.192 ha. Thị xã cũng đã triển khai có hiệu quả các dự án ứng dụng KHCN trên địa bàn như: trồng thử nghiệm giống lạc L23; nuôi thử nghiệm cá hồng đỏ; nuôi thử nghiệm cá sủ đất và nuôi thử nghiệm gà H’Mông thuần. Đặc biệt, thị xã Quảng Yên còn vận động được 14 giải pháp sáng tạo hữu ích của các nông dân tham gia dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên Đặng Tiến Hải cho biết: “hiện nay, thị xã Quảng Yên đang tập trung nguồn lực cho phát triển KHCN. Bên cạnh đó, thị xã đã tranh thủ lồng ghép các chương trình, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tạo ra hướng đột phá lớn trong sản xuất mang tính tập trung và tạo ra hàng hóa có chất lượng cung cấp cho thị trường như rau an toàn Quảng Yên, trứng gà Tân An, cua biển Quảng Yên. Cùng với đó, việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn đang được triển khai đầu tư xây dựng với kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.

 

Tin tiếp theo

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn