Tin tức

Hội thảo kế hoạch truyền thông ngày KH&CN 18/5

Trong 2 ngày 27 - 28/3, tại Hòa Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo kế hoạch truyền thông Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và công tác truyền thông KH&CN năm 2014.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã tham dự và chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Vụ phát triển KH&CN địa phương, Thanh tra Bộ, Vụ công nghệ cao, Cục Năng lượng Nguyên Tử, Dự án First…cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn coi KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Để chủ trương đường lối, cơ chế chính sách phát triển KH&CN nhanh chóng đi vào cuộc sống, cũng như để thực hiện hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào phát triển kinh tế, đời sống xã hội, truyền thông KH&CN thực sự là cầu nối hết sức cần thiết. Truyền thông KH&CN ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng và là một trong những hoạt động gắn chặt với hoạt động KH&CN.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết thêm: hiện nay, Bộ KH&CN đang triển khai hàng loạt các mặt công tác nhằm thực hiện đổi mới theo quan điểm của Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) của Đảng và Luật KH&CN sửa đổi... Để cụ thể hóa các định hướng lớn đó, Bộ KH&CN coi năm 2014 là năm “hành động”, nhằm xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống các văn bản dưới Luật để tạo điều kiện tối đa cho KH&CN có những bước phát triển nhảy vọt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Đặc biệt năm 2014 là năm đầu tiên tổ chức ngày  KH&CN Việt Nam 18/5 với chủ đề KH&CN - Động lực phát triển nhanh và bền vững. Đây là lần đầu tiên Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN; Biểu dương, tôn vinh đội ngũ những người làm công tác KH&CN; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN và động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Để Tuần lễ KH&CN Quốc gia tổ chức thành công, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Bộ KH&CN mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của KH&CN, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Á nh Tuyế

Tin tiếp theo

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn