Chào mừng các bạn đến với CastiStore. Bất cứ thành viên nào đăng ký tài khoản trong CastiStore, có nghĩa là thành viên đó đã chấp nhận các quy định và các hướng dẫn của chúng tôi dưới đây: 

 • Thông tin đăng ký thành viên phải trung thực, chính xác.
 • Thành viên đăng tin tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung thông tin đăng tải.
 • Cấm sử dụng những từ ngữ thô tục, bậy bạ khi đăng thông tin.
 • Không được làm hại đến kinh doanh và uy tín của người khác.
 • Cấm đăng thông tin liên quan tới các vấn đề quân sự, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, đường lối chính trị, nói xấu nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Cấm đăng thông tin về sex, có nội dung mang tính khiêu dâm, vi phạm phát luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Tên đăng nhập, tên gian hàng không được phép đặt từ ngữ bậy bạ, thô tục hoặc bêu xấu, nhục mạ người khác.
 • Tài khoản không được sử dụng trong thời gian 3 tháng thì sẽ bị hủy tài khoản.
 • CastiStore có quyền hủy tài khoản gian hàng , bài viết có nội dung vi phạm những điều trên.
 • CastiStore có quyền hủy tài khoản gian hàng mà phát hiện các hành vi gian trá, lừa đảo, đăng tin nội dung không đúng, phá hoại hay kích động.
 • CastiStore không chịu trách nhiệm và không bảo đảm tính chính xác của những thông tin mà thành viên đăng lên.
 • CastiStore không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan giữa sự trao đổi mua bán và hợp tác của các thành viên và người sử dụng trên website.
 • Không được sử dụng thương hiệu CastiStore cũng như thông tin của website cho mục đích riêng mà không có sự đồng ý của CastiStore.
 • CastiStore có quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản trong quy định và điều lệ này mà không cần báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm phải xem thường xuyên bảng quy định và điều lệ này để sử dụng website CastiStore hiệu quả hơn.