Sản phẩm
Số lượng
1621503 Ống định lượng Dispenser simplex 0.2 - 2.0ml/0.5ml. Code: 1621503
1625503 Ống định lượng Dispenser genius 0.2- 2.0 ml/0.5ml .Code:1625503
1625504 Ống định lượng Dispenser genius 0.5-5.0ml/0.1ml .
1625505 Ống định lượng Dispenser genius 1.0- 10 ml/0.5ml .Code:1625505
1625506 Ống định lượng Dispenser genius 2.5-25ml/0.5ml 
1625507 Ống định lượng Dispenser genius 5-50ml/1ml
1621504 Ống định lượng Dispenser Simplex 0.5- 5.0ml/0.5ml 
1621505 Ống định lượng Dispenser simplex 1.0-10.0ml/0.2ml, 
1621506 Ống định lượng Dispenser simplex 2.5-25ml/0.5ml, code:621506
1621507 Ống định lượng Dispenser simplex 5 - 50ml/0.5ml.Code:1621507
1625508 Ống định lượng không chai Dispenser genius 10-100ml/1ml, code:1625508
2111 Ống định lượng Dispenser TA 1 10ml/0.2ml
1607525 Ống định lượng Dispenser TA 1-10ml,van tuần hoàn,platin
1627525 Ống định lượng Dispenser TA 1-10ml,van tuần hoàn,platin
1607545 Ống định lượng Dispenser TA 1-10ml,van tuần hoàn,tantal 
1627545 Ống định lượng Dispenser TA 1-10ml,van tuần hoàn,tantal
1605508 Ống định lượng không chai Dispenser genius 10-100ml/2ml
www.thinhlab.com
thinhlabvn@gmail.com
Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)


Thông tin chủ gian hàng

Đại diện: Trương Quang Thịnh
Email liên hệ: thinhlabvn@gmail.com
Địa chỉ:229 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh Tân Phú, HCM
Điện thoại: 0964773076 - Fax:

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn