Sản phẩm
Khúc xạ kế Master-Honey/BX đo thủy phần mật ong 12-30% và Brix : 58.0 to 90.0%
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế đo độ mặn MASTER-S28M, 0-28%
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế MASTER-S28α
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế MASTER-AGRI, Brix 0.0-53.0%
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế Master-93H, Brix 45-93%
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế MASTER-53S, Brix: 0.0-53.0% Code:2355
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế MASTER-53α (Master-53 alpha)
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế MASTER-53M, Brix : 0.0-53.0%
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế Atago Master-20M
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế Master-10M
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế Master-80H
Giá: VNĐ
Khúc xạ kế MASTER-M
Giá: VNĐ

Thông tin chủ gian hàng

Đại diện: Trương Quang Thịnh
Email liên hệ: thinhlabvn@gmail.com
Địa chỉ:229 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh Tân Phú, HCM
Điện thoại: 0964773076 - Fax:

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn