Quay lại
Tiêu đề câu hỏi: Xây dưng hệ thống mạng LAN (đăng lúc: 02/05/2014 16:55)
Người đăng: Nguyễn Thanh Điền
Lĩnh vực Công nghệ Thông tin
Chi tiết Công ty chúng tôi có 50 nhân sự thuộc 6 phòng ban, chúng tôi muốn phân các phòng thành những lớp mạng riêng biệt. Nhờ các anh/ chi hướng dẫn cấu hình và cài đặt.

cảm ơn nhiều


Hãy đăng nhập để tư vấn dự án

Tư vấn

Nguyễn Thanh Điền - 02/05/2014 17:40    |    Đánh giá:
   |    14 lượt đánh giá

Để chia mạng con ta chỉ quan tâm đến số đường mạng cần chia. Giả sử ta có đường mạng 192.168.1.0 /24 cần chia ra 4 đường mạng con. Các bước làm như sau:

Phân tích cấu trúc của địa chỉ 192.168.1.0 như sau:
+ Địa chỉ NetMask: 255.255.255.0 viết tắt /24
+ Dạng nhị phân: 11111111.11111111.11111111.00000000
+ Network ID: 11111111.11111111.11111111
+ HostID: 00000000

Xác định số Bit làm Network cần mượn.
Ta có công thức : 2^x >= m (với m là số đường mạng cần chia, x là số bit cần mượn). Ở đây 2^x >= 4 vậy x=2. Ta sẽ mượn 2bit ở phần HostID làm đường mạng. Sau khi mượn xong ta sẽ có Subnet mask cho các đường mạng con.
+ Địa chỉ SubNetMask: 255.255.255.192  viết tắt /26 (do + thêm 2 bit)
+ Dạng nhị phân: 11111111.11111111.11111111.11000000
+ Network ID: 11111111.11111111.11111111.11
+ Host ID: 000000
Giải thích: Sunnet mask 255.255.255.192 ở đâu ra? Ba byte đầu 255.255.255 ta không bàn tới (vì 8bit là 1 ~ 255) mà ta chỉ phân tích byte thứ 4. Do ta mượn thêm 2bit làm NetworkID nên ở byte thứ 4 sẽ là 11000000. Theo bảng dưới ta có giá trị 192 = 128 + 64

Bit thứ

8

7

6

5

4

3

2

1

Giá trị bit

1

1

0

0

0

0

0

0

Netmask

128

192

224

240

248

252

x

x


Xác định các đường mạng con ta cần tim “bước nhảy” cho các mạng con:
Bước nhảy k = 256 - 192 = 64
=> Ta có các mạng con sau:
Network ID: 192.168.1.0 Netmask: 255.255.255.192 (viết gọn 192.168.1.0/26)
   Khoảng IP được sd: 192.168.1.1 -> 192.168.1.62
Network ID: 192.168.1.64/26
    Khoảng IP được sd 192.168.1.65 -> 192.168.1.126
Network ID: 192.168.1.128/26
    Khoảng IP được sd 192.168.1.129 -> 192.168.1.190
Network ID: 192.168.1.192/26
   Khoảng IP được sd 192.168.1.193 -> 192.168.1.254

Chúc Bạn thành công


Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn