Tìm kiếm chuyên gia


Tên chuyên gia:
Học hàm:
Học vị:
Tỉnh/TP:
Ngoại ngữ:
Lĩnh vực:
Kinh nghiệm:
   
Năm

Danh sách chuyên gia

#
Họ và tên
Học hàm - Học vị
Lĩnh vực
Đăng ký
1
Bùi Hồng Xa
Thạc sỹ
Môi trường (11 năm) 25/11/2015
2
Phạm Hoàng Dũng
Thạc sỹ
Môi trường (12 năm) 25/11/2015
3
Nguyễn Thanh Điền
Thạc sỹ
Khoa học Máy tính (1 năm); Công nghệ Thông tin (9 năm) 30/07/2015
4
Lê Nguyễn Trung Khanh
Thạc sỹ
Môi trường (5 năm) 13/05/2014
5
Vũ Minh Hải
Thạc sỹ
Môi trường (7 năm) 05/05/2014

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn