Thông báo

Đề xuất dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015

Căn cứ công văn số 162/BKHCN-SHTT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015,

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông báo các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi nội dung đề xuất dự án về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở tổng hợp và gửi về Cục Sở hữu trí tuệ theo hạn định. Nội dung đề xuất bao gồm: tên dự án; loại dự án (Trung ương quản lý hoặc Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý); căn cứ đề xuất và xây dựng dự án; mục tiêu; nội dung; phương án triển khai và dự kiến sản phẩm, kết quả của dự án. Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi trước nội dung đề xuất về Sở bằng email.

       Thời hạn nhận đề xuất: trước ngày 23 tháng 02 năm 2013.

       Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

       Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

       ĐT: 07103829632 (chị Linh); Fax: 07103821471. 

       Email: sokhcn@cantho.gov.vn

       Đính kèm Công văn số 162/BKHCN-SHTT.

Tin tiếp theo

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn