Thông báo

Thông báo và mời tham gia Chợ công nghệ thiết bị Hà Nội 2013

Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 V/v Tổ chức chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 của UBND thành phố Hà Nội; Thực hiện Công văn số 2867/UBND-VX ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ V/v tham gia Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 (Techmart Hà Nội 2013).

Nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo môi trường để các tổ chức cá nhân hoạt động khoa học công nghệ quảng bá, giới thiệu các công nghệ, thiết bị tiên tiến, thúc đẩy phát triển giao dịch mua bán công nghệ, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với sản xuất, kinh doanh xúc tiến, đầu tư thương mại hóa sản phẩm, hỗ trợ đổi mới công nghệ và thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập và phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo đến các viện, trường, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ về sự kiện “Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 (Techmart Hà Nội 2013)” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 26/9 đến ngày 29/9/2013 tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội.

Đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia Techmart Hà Nội 2013 vui lòng cung cấp thông tin giới thiệu về các công nghệ, thiết bị, sản phẩm phần mềm… do quý đơn vị, cá nhân nghiên cứu, chế tạo theo mẫu (kèm theo) và gởi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 11/7/2013.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Thông tin Tư liệu - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: 0710 3824031. Fax: 0710 3812352. Email:tttlcantho@cantho.gov.vn.


Tin tiếp theo

Sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ - CATEX.VN

Cơ quan quản lý: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Quyết định thành lập số 61/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 6 năm 2002, nơi cấp UBND TP. Cần Thơ
Đăng ký hoạt động KH&CN số 06/ĐK-KHCN cấp ngày 19 tháng 12 năm 2007
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn
Website xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE từ 9 trở lên.

www.catex.vn

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3824031 - Fax: 02923812352
Email: contact@catex.vn