- Công suất tiêu thụ: 10W.
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: sóng hài của dòng điện, điện áp 3 pha đến 13, thông số dòng điện, điện áp 3 phase, công suất P, Q, hệ số cos.
- Cho phép truyền thông với máy tính xử lý trung tâm.
- Các mạch điện tử bên trong được cách ly hoàn toàn về điện với hệ thống các mạch đo lường, nguồn điện cung cấp theo tiêu chuẩn IEC60255
- Giao diện tiếng Việt
Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)