- Hệ thống rót môi trường được thiết kế để rót các môi trường nuôi cấy, các dung dịch đệm và các dung dịch lỏng khác một cách dễ dàng và hiệu quả.
- Hệ thống có màn hình hiển thị rộng, chương trình điều khiển đơn giản.
- Hệ thống có linh hoạt cao với nhiều kiểu ống khác nhau
- Tiêu chuẩn đạt được: TCVN và TC nước ngoài.
Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)