- Hệ thống áp dụng các nghệ: lý hóa, sinh học (hiếu khí, yếm khí), SBR, dùng ozone,... hay kết hợp nhiều công nghệ.
- Có trang bị các thiết bị kiểm soát thông số công nghệ và tự động điều khiển các quá trình làm việc của hệ thống bằng máy tính.
Hãy đăng nhập  để gửi bình luận

Bình luận (0)