Thông tin doanh nghiệp
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC TP. CẦN THƠ

1. Cơ quan chủ quản:

     Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

2. Chức năng nhiệm vụ chính:

- Tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức thực hiện các dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm áp dụng công nghệ mới;

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

3. Lĩnh vực hoạt động KH-KT:

Công nghệ chế biến sau thu hoạch

Công nghệ cơ khí – tự động hóa

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật – môi trường

4. Sản phẩm, Dịch vụ Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ đã thực hiện cung cấp chuyển giao:

Thiết bị sản xuất nước Nano nông nghiệp;

Hệ thống rửa rau, trái cây tự động

Thiết bị xử lý mùi

5. Tổng số nhân viên của đơn vị:

20 Người

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC TP. CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 45 đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 625 0798;

Email: trungtamungdung@cantho.gov.vn

Website: www.sokhcn.cantho.gov.vn

Giám đốc: ThS. Trương Hoàng Phương


Tin khác