Thông tin doanh nghiệp
CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU MẬN SÁU TIA

1. Cơ quan chủ quản: 

  UBND Q.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

2. Chức năng nhiệm vụ chính:

- Sản xuất rượu và kinh doanh rượu

3. Lĩnh vực hoạt động chính:

- Sản xuất rượu mận.

4. Sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện, cung cấp, chuyển giao:

Rượu mận

5.Tổng số nhân viên của đơn vị:

03 người.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU MẬN SÁU TIA

Địa chỉ: Khu vực Tân Mỹ 2, P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0938 979 583

Chủ Cơ sở: Ông Nguyễn Phú Tia


Tin khác