Thông tin doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MTV NHỰA HOÀNG THẮNG

Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu phụ tùng, thiét bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ cho thuê thiết bị, máy móc nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp, ...

Lĩnh vực hoạt động KH-KT:

Sản xuất kinh doanh thiét bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy xạ hàng, xe phun xịt dung dịch, máy gặt đập liên hợp.

Dịch vụ cho thuê thiết bị, máy móc nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp, ...

Tổng số nhân viên của đơn vị:

30 người, trong đó:

Kỹ sư: 03;

Trình độ khác 27.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA HOÀNG THẮNG

Địa chỉ: Số 239 QL.91, P. Tân Hưng, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 629 9979 - 629 9929; Fax: (0710) 386 3990

Email: hoangthangsh_px@yahoo.com

Website: www.nhuahoangthang.com

Giám đốc: Ông Phạm Hoàng Thắng


Tin khác